דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 47/17 –  הפעלת בית קפה בבניין בית התרבות בשהם.

 

ניתן להגיש עד 15.01.18 בשעה 16:00.

עלות המכרז: 800 ₪.

טלפון לבירורים ניתן לפנות לגב אביטל אסייג בטל': 9724716 – 03.

*הנוסח המחייב הוא הנוסח הנמכר במחלקת הגבייה של המועצה
 

מסמכי המכרז

פרוטוקול סיור קבלנים מיום 2/1/18

הבהרה א' למכרז

נספח א'

הבהרה ב' למכרז