דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מספר 11/20 - דרוש/ה מנהל/ת יישובי למאבק באלימות סמים ואלכוהול (100% משרה)

תיאור תפקיד:
מנהל את יישום התכניות למניעת אלימות ולמאבק בשימוש בסמים ובאלכוהול של הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול ברשות המקומית, מוביל ומתאם מול כל הגורמים הרלוונטיים את הפעולות הנדרשות לבנייה ולביסוס התשתית היישובית להתמודדות עם תופעות אלימות, עבריינות, התנהגות אנטי חברתית ושימוש בסמים ובאלכוהול. 

 

תנאי סף:
השכלה ודרישות מקצועיות:
בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.
יתרון לבעלי תואר אקדמי כאמור באחד או יותר מהתחומים הבאים: מדעי החברה, מדעי ההתנהגות, קרימינולוגיה, עבודה סוציאלית, סוציולוגיה.
או הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים. 
או תעודת סמיכות לרבנות (יורה יורה) לפי אישור הרבנות הראשית לישראל. 
או אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שליש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור היתר).   

 

דרישות ניסיון: 
ניסיון מקצועי: עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור לעיל: שנת ניסיון אחת לפחות באחד או יותר מהתחומים הבאים: הובלת פרויקטים חברתיים חינוכיים ,עבודה עם נוער או בעבודה קהילתית. עדיפות תינתן לבעלי ניסיון מקצועי בתחומים שלעיל בעלי 4 שנות ניסיון ויותר.
עבור הנדסאי רשום: 2 שנות ניסיון בתחומים כאמור לעיל.
עבור טכנאי רשום: 3 שנות ניסיון בתחומים כאמור לעיל. 

 

ניסיון ניהולי:
שנה אחת לפחות בניהול ו/או ניסיון ניהולי של שני עובדים מקצועיים בכפיפות  ישירה.

 

דרישות נוספות:
1. שעות עבודה גמישות 
2. ניסיון בניית תכניות עבודה מקושרות תקציב – יתרון   
3. היכרות עם תוכנות ה-office ,אינטרנט
4. העדר עבר פלילי.
5. העדר רישום עבירות מין.
6. מקום מגורים: עדיפות לתושב היישוב או מתגורר בסמיכות לרשות המקומית.

 

כפיפות מנהלתית למנכ"ל הרשות המקומית  ואגף חינוך וקהילה .
כפיפות מקצועית לגורמי המקצוע במשרד לביטחון הפנים וברשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול.
קורות חיים ניתן לשלוח למייל [email protected] או למסור במשאבי אנוש, אודם 63, שהם.
מועד אחרון להגשת מועמדות: 26.3.2020

 

תיעננה רק פניות רלבנטיות הכוללות קו"ח בצירוף תעודות נלוות בציון מס' המכרז. 
העסקה בדרוג מח"ר- מתח דרגות 38-40 או חינוך ונוער/חוזה לאקדמאים בשירות המדינה-חוזה 285

 

*תינתן העדפה לאנשים עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו- 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד.
האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות. 

 

בכבוד רב 
איתן פטיגרו
ראש המועצה