דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מספר 20/12 - דרוש/ה עו"ס לטיפול באנשים עם צרכים מיוחדים, במחלקה לשירותים חברתיים

(25% משרה)
תיאור תפקיד:
טיפול בילדים ואנשים עם צרכים מיוחדים ובבני משפחותיהם.
איתור האוכלוסייה, בדיקת צרכים, ובניית תוכניות התערבות מתאימות, בשיתוף  המשפחה.
ניהול קשרים ושת"פ עם גורמים שונים במועצה, בקהילה, ומחוצה לה.
ייזום ופיתוח תכניות ושירותים, בהתאם לצרכי האוכלוסייה.
קיום קשר מתמיד עם משרד הרווחה.
                
דרישות תפקיד:
עובד סוציאלי בעל תואר בוגר בעבודה סוציאלית
רישום בפנקס העו"סים
ניסיון בעבודה בתחום צרכים מיוחדים – יתרון
חובה להשתתף בהשתלמויות וימי עיון מקצועיים בתחום
תקשורת בינאישית גבוהה.
כושר ביטוי בכתב ובעל פה.
ניסיון בעבודה ממוחשבת (דוא"ל, רשתות חברתיות, בלוגים, תוכנות אופיס).
עבודה גם בשעות לא שגרתיות.
העסקה בדרוג עו"ס, מתח דרגות יא'-ט'.

קורות חיים ניתן לשלוח במייל [email protected] או למסור במשאבי אנוש, אודם 63, שהם.
מועד אחרון להגשת מועמדות: 23.3.2020.

תיעננה רק פניות רלבנטיות הכוללות קו"ח בצירוף תעודות נלוות בציון מס' המכרז. 

*תינתן העדפה לאנשים עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו- 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד.
האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות. 

בכבוד רב 

איתן פטיגרו
ראש המועצה