דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול ישיבה מיום 07.1.20 - החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח

לצפייה בקובץ המצורף למכרז