דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול ישיבה מיום 25.12.19 - החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח

לצפייה בקובץ המצורף למכרז