דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 02/19 – לקבלת שירותי רו"ח ושירותי יעוץ שוטף עבור מועצה מקומית שוהם

כנס מציעים בתאריך 22/12/19, בשעה 14:00 בבניין המועצה.
ניתן להגיש עד 07/01/20 בשעה 16:30.
עלות המכרז: 800 ₪.
טלפון לבירורים ניתן לפנות למר' יוסי פרץ בטל: 03-9723032.

בכבוד רב
איתן פטיגרו
ראש המועצה

לצפייה בקובץ המצורף למכרז