דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס'  54/19 - דרוש/ה מנהל/ת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה

(היקף משרה: 100%)

תיאור התפקיד:         
גיבוש, התוויה וניהול של פעילותה התקינה של הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ושל יחידת ההנדסה המקומית. עיקרי התפקיד:
1. ניהול תהליכי העבודה של הוועדה.
2. פיקוח ובקרה על ביצועי העובדים בוועדה.
3. ניהול פעילות הוועדה המקומית וועדות המשנה שלה בהתאם לדרישות החוק והתקנות.
        
השכלה ודרישות מקצועיות:
בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ 
או הנדסאי או טכנאי מוסמך בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012.

ניסיון מקצועי:
לבעלי תואר אקדמי: 4 שנות ניסיון מקצועי לפחות ביחידת ההנדסה של ועדה מקומית לתכנון ובניה כלשהי.
הנדסאי רשום: 5 שנות ניסיון מקצועי לפחות ביחידת ההנדסה של ועדה מקומית לתכנון ובניה כלשהי.
טכנאי מוסמך: 6 שנות ניסיון מקצועי לפחות ביחידת ההנדסה של ועדה מקומית לתכנון ובניה כלשהי.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד: 
• ניהול תהליכים ארוכי טווח.
• ארגון מידע וסדר.
• יסודיות.
    
כפיפות: 
מהנדס המועצה.
                
כישורים אישיים:  
אמינות, עבודת צוות, שירותיות.

קורות חיים ניתן לשלוח למייל [email protected] או למסור במעטפה במשאבי אנוש, האודם 63, שהם.
העסקה בהסכם קיבוצי, ועדות לתכנון ובניה, או בחוזה בכירים בכפוף לאישור משרד הפנים.
מועד אחרון להגשת מועמדות: 31.10.19.

תיעננה רק פניות רלבנטיות הכוללות קו"ח בצירוף תעודות נלוות בציון מס' המכרז. 

בכבוד רב 
איתן פטיגרו
ראש המועצה