דלג לתוכן העמוד

מכרז פנימי מספר 39/19 דרוש/ה מזכירה למחלקה לשירותים חברתיים


(היקף משרה: 50%)
    
תיאור התפקיד: 
ביצוע עבודת מזכירות ומטלות פקידותיות הנוגעות לעבודת הרשות, לפי הנחיותיו של הממונה.

 

עיקרי התפקיד:
א.    הקלדה וניהול של מסמכים.
ב.    טיפול בדואר (רגיל ואלקטרוני).
ג.    קבלת קהל, מענה טלפוני, פניות הציבור.
ד.    ניהול לוח הזמנים ופגישות של הממונה.
ה.    גבייה ותיאומים לתחנה לטיפול זוגי ומשפחתי.
ו.    רכזת הסעות של מטופלי הרווחה.
ז.    כל מטלה נוספת שתוטל עלייך על ידי מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים או מי מטעמה, הקשורה לפעילות המחלקה על יחידותיה.
        
תנאי סף:    
השכלה: 12 שנות לימוד, או תעודת בגרות מלאה.
דרישות ניסיון:
שפות- עברית ברמה גבוהה
יישומי מחשב- שליטה בתוכנות   excel, power point     

מאפייני עשייה ואישיות ייחודיים בתפקיד: 
יוזמה, ארגון מידע וסדר, שירותיות, דיסקרטיות.

כפיפות: למנהלת המחלקה לשירותים חברתיים.

מועד אחרון להגשת מועמדות: 21.11.2019, במייל [email protected] או למסור במשאבי אנוש, אודם 63, שהם.

תיעננה רק פניות רלבנטיות הכוללות קו"ח בצירוף תעודות נלוות בציון מס' המכרז. 

המכרז נכתב בלשון זכר אך מופנה לגברים ולנשים כאחד. 

*תינתן העדפה לבעלי מוגבלויות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו- 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד.
האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות. 

בכבוד רב 

איתן פטיגרו
ראש המועצה