דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 42/19  תכנון אספקה, החלפה והתקנת גופי תאורה מסוג LED במגרש כדורגל שוהם- עדכון מועדים.

סיווג קבלנים נדרש: ענף 160 קבוצה א-1 לפחות.

ניתן להגיש עד 15.08.19 בשעה 10:00.

עלות המכרז: ללא עלות.

טלפון לבירורים ניתן לפנות למר יוסי פרץ בטל': 03-9723032.

בכבוד רב

איתן פטיגרו
ראש המועצה