דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 37/19 –  לביצוע פיר מעלית ואספקה והתקנת מעלית בבית ספר רבין בשוהם. - המכרז מבוטל!

המכרז מבוטל!

סיוג קבלנים נדרש: ענף 180  ב-1 ו/או ענף 100 ג-1 ו/או ענף 131 א-1.

סיור קבלנים: 02.07.19 בשעה 12:00 מבניין המועצה.

ניתן להגיש עד ליום  15.07.19 בשעה 16:30.

עלות המכרז: 500 ₪.

טלפון לבירורים ניתן לפנות לגב אביטל אסייג בטל': 9724716 – 03.

בכבוד רב
איתן פטיגרו
ראש המועצה