דלג לתוכן העמוד

לחברה העירונית לתרבות נוער וספורט "חמש"  – שוהם דרוש/ה מ"מ מנהלת מחלקת נוער וצעירים (החלפה לחל"ד)


100% משרה

תואר אקדמי רלבנטי מוכר בישראל *  ניסיון מקצועי של 3 שנים בתפקידי הוראה או הדרכה * ניסיון מקצועי של שנה אחת לפחות, בתפקיד ניהולי במערכת החינוך או בתחום הבלתי פורמלי או העל יסודי.
המכרז במלואו מפורט באתר החברה העירונית חמש – שוהם  www.shoham.muni.il

- הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז או הצעות שלא תצורפנה תעודות לא תענינה.
- כל מקום בו נאמר בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהפך.

הגשת מועמדות בצירוף המסמכים הרשומים מטה 
יש לשלוח עד לתאריך  10/8/2019 למייל 
hr5@shoham.muni.il

מסמכים שיש לצרף להגשת המועמדות:
1. קורות חיים 
2. תעודת השכלה אקדמאית.
3. אישורי העסקה המעידים על הניסיון הנדרש.
4. המלצות ( במידה ויש)

הקש - לפירוט על התפקיד