דלג לתוכן העמוד

דרוש/ה רכז/ת  מכרזים/חוזים וביטוחים באגף גזברות, מ"מ (היקף משרה: 100%)


תיאור התפקיד: 
- מזכירות האגף: תיאום פגישות למנהל האגף, הדפסות, תיוקים.    
- מכרזים: אופן הגשת מכרזים והכנת ועדת מכרזים. מעקב אחר התקשרויות עם קבלנים/ספקים. 
- חוזים: הכנת חוזים מול היועמ"ש, מעקב אחר החוזים.
- ביטוחים: סוגי ביטוחים וטיפול שוטף, ערבויות.
- תביעות: טיפול והתנהלות מול ההליך המשפטי.
- בקרה על תשלומים לספקים.
- כל מטלה אחרת שתוטל ע"י מנהל האגף או מי מטעמו.

דרישות תפקיד:    
תואר BA ,  רצוי בתחום משפטים/כלכלה/לוגיסטיקה/מדעי החברה.
כפיפות: למנהל אגף רכש ביטוחים  חוזים והתקשרויות.
ידע בניהול מערכות ממוחשבות.

 

ניסיון מקצועי:
ניסיון מוכח ומוצלח בתפקיד דומה, יתרון.

 

כישורים אישיים: 
אמינות ומהימנות אישית, יצירתיות וחדשנות, יזמה ומעוף, קפדנות ודייקנות בביצוע, ערנות ודריכות, כושר למידה, מרץ ופעלתנות, יכולת התבטאות בכתב ובע"פ.
תכונות ניהול וארגון (כולל תקשורת): סדר, יכולת קבלת החלטות, יכולת ארגון ותכנון, יכולת תיאום, פיקוח ובקרה, סמכותיות, נשיאה באחריות, קיום וטיפוח יחסים בינאישיים, כושר ניהול מו"מ, אמינות.     
מועד אחרון להגשת מועמדות: 01.7.2019 במייל [email protected] או למסור במשאבי אנוש, האודם 63, שהם.

תיעננה רק פניות רלבנטיות הכוללות קו"ח בצירוף תעודות נלוות בציון מס' המכרז. 
שכר ישולם עפ"י דרוג מח"ר. מתח הדרגות 37-39.

העסקה במילוי מקום עד שנתיים.

בכבוד רב 

איתן פטיגרו
ראש המועצה