דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 32/19 - דרוש/ה פסיכולוג/ית היקף משרה 50%

תיאור תפקיד:
מתן שירותים פסיכולוגיים חינוכיים מערכתיים ופרטניים במסגרת החינוך למשפחות ולצוותי חינוך לשם קידום בריאות נפש ורווחה נפשית בשגרה ובחרום ולילדים במוסדות החינוך ולגורמים הרלוונטיים במסגרות חינוך רגיל וחינוך מיוחד ובכלל זה ילדים בסיכון.  

דרישות התפקיד:
השכלה: תואר שני בפסיכולוגיה, במגמה יישומית ורישום זמני או קבוע בפנקס הפסיכולוגים.

ניסיון מקצועי: עדיפות לבעלי ניסיון בעבודה בשירות פסיכולוגי חינוכי.

קורות חיים ניתן לשלוח לפקס: 03-9711204 או במייל  [email protected]

מועד אחרון להגשת מועמדות: 18.6.19

תיעננה רק פניות רלבנטיות הכוללות קו"ח בצירוף תעודות נלוות בציון מס' המכרז. 

*על פי הוראות חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה התשמ"ח 1988. המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד.

*תינתן העדפה לבעלי מוגבלויות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד.
האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות. 

בכבוד רב 
איתן פטיגרו
ראש המועצה