דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 20/19 –  מתן שירותי תחזוקה והפעלת מוקד עירוני עבור מועצה מקומית שוהם. סיור מציעים יתקיים ב-  22.05.19 בשעה 10:00 מבניין המועצה.

ניתן להגיש עד 04.06.19 בשעה 16:30.

עלות המכרז: 1,500 ₪.

טלפון לבירורים ניתן לפנות לגב' אביטל אסייג בטל' – 03-9724716.

בכבוד רב
איתן פטיגרו
ראש המועצה