דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 22/19 –  לשכירות מבנים להפעלת תינוקייה/ גני ילדים / צהרון בשוהם.

 

סיור מציעים יעשה לפי תיאום מראש.

ניתן להגיש עד 30.05.19 בשעה 16:30.

עלות המכרז: 500 ₪.

טלפון לבירורים ניתן לפנות לגב אילנית דלוה בטל': 9723068 – 03.

בכבוד רב

איתן פטיגרו
ראש המועצה