דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 25/19 –  לביצוע עבודות שדרוג שירותים במוסדות חינוך  בשהם.

 

סיור קבלנים: 14.05.19 בשעה 11:00 מבניין המועצה.

סיוג קבלנים נדרש: ענף 100  ג-1 ו/או ענף 131 א-1.

ניתן להגיש עד 30.05.19 בשעה 16:00.

עלות המכרז: 400 ₪.

טלפון לבירורים ניתן לפנות לגב' אביטל אסייג בטל': 03-9724716 .

בכבוד רב
איתן פטיגרו
ראש המועצה