דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 21/19 –  שירותי הסעות למוסדות חינוך.

ניתן להגיש עד 30.05.19 בשעה 16:30.

עלות המכרז: 500 ₪.

טלפון לבירורים ניתן לפנות לגב אביטל אסייג בטל': 03-9724716.

בכבוד רב

איתן פטיגרו
ראש המועצה