דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול ישיבה מיום 28.3.19 - שירותי אבטחה וסיור במוסדות חינוך, אבטחת טיולים, אבטחת עובדי ציבור, שירותי אבטחה וסיור עירוניים ושירותי מוקד

Image_00592

קובץ נגיש

תוספת לקובץ הנגיש:

נימוקים לבחירת משכ"ל

מטעמי יעילות ואפקטיביות:

1. למשכל יש גוף יעודי לעניין  הבקרה של זכויות עובדי השמירה כמתחייב עפ"י דין.
2. משכל פיתחה תוכנה לצורך בקרה על חברות השמירה למתן דיווח שלהם במערכת אוקיי טו גו ומערכת הסירנה".