בית המשפט קבע: צו הסגירה למטמנת ברקת לא יבוטל וייוותר על כנו


• מהעדויות עולה חשש שפעילותם של מפעילי המטמנה בוצעה באופן כושל. מפעילי האתר לא השכילו למנוע מפגעים וסיכונים לציבור.
• בית המשפט התייחס גם לעובדה שמפעילי האתר, הפרו את צו בית המשפט ביודעין והמשיכו להשתמש במקרקעין לצורך משרדיהם.

בהחלטה שהתקבלה השבוע בבית משפט השלום ברמלה, דחתה השופטת רבקה גלט, את בקשתם של מפעילי האתר לבטל את צו ההפסקה השיפוטי לאתר ההטמנה ברקת וקבעה כי הצו ייותר על כנו. הצו ניתן ביום 29.5.18 לבקשתה של הוועדה המקומית לתכנון ולבניה שהם. חברת גלובל גרין גרופ ובעליה מר יגדל אך וצביקה דוד, ביקשו לבטלו ובקשתם נדחתה.

בהחלטה חריפה, שהתקבלה לאחר שמיעת עדויות, קבע בית המשפט כי העדויות חיזקו את חומרי החקירה מעל ומעבר לראיות הכתובות. בית המשפט דחה את הטענה כאילו לא בוצעו במקום עבודות אסורות, וקבע כי היא סותרת את חומרי החקירה והעדויות. 

עוד נקבע בהחלטת בית המשפט כי מהעדויות עולה חשש שפעילותם של מפעילי המטמנה בוצעה באופן כושל וכי מפעילי האתר לא השכילו למנוע סיכונים ומפגעים.

בנוסף, התייחס בית המשפט גם לעובדה שחברת גלובל גרין גרופ המשיכה להשתמש במקרקעין, בניגוד לצו בית המשפט, תוך אימוץ פרשנות "מתחכמת". 

את הוועדה המקומית ייצג בהליך נציג היועץ המשפטי לממשלה – עו"ד שגב פלץ. עו"ד דן אור, היועץ המשפטי של שוהם, הביע שביעות רצון מההחלטה וציין: "אני מברך על החלטתו של בית המשפט ומביע הערכה רבה לבית המשפט על שהשכיל לנתח בצורה מדויקת תיק מורכב". 
 
מהמועצה המקומית שהם והחברה הכלכלית שוהם נמסר כי הן שבעות רצון מההחלטה, אשר מהווה אבן דרך חשובה במאמץ להסדרת אתר ברקת ושיקומו, לטובת הציבור.