שינוי מתכונת המיחזור בשוהם ושיפור הניקיון ביישוב

תושבים יקרים – החל מיום ראשון, 27.1.19, נפעיל את המתכונת החדשה של איסוף הפסולת בשוהם, באמצעות הפחים הירוקים בלבד – פעמיים בשבוע בבתים צמודי קרקע ושלוש פעמים בשבוע בבנייה רוויה ובמבני ציבור. החל מיום ב', 28.1.19 יחל תהליך איסוף הפחים החומים


כדי לשפר את הניקיון ביישוב, ולהגביר את רמת המיחזור בשוהם, הוחלט לבצע את מיון הפסולת הביתית במפעל ה-RDF  החדיש באתר חירייה. המפעל ממיין בצורה מדוייקת ויעילה אשפה עירונית מעורבת, ומייצר ממנה דלק מוצק לתעשיית המלט.

מפעל RDF - הופכים אשפה לאנרגיה ירוקה (צפו בסרטון)

החל מ-27.1.19 הנכם מתבקשים להשליך את האשפה לפחים הירוקים בלבד – המועצה תתגבר את ימי הפינוי של פחים אלה.

בקבוקים, נייר, זכוכית, פסולת אלקטרונית וקרטונים, יש להמשיך להשליך למיכלי המיחזור הייעודיים.

הפחים החומים ייאספו על ידי אגף איכות הסביבה במהלך הדרגתי.

 

שכונת אלונים: 
אשפה יבשה, פח ירוק, 240/360 ליטר, בתים פרטיים: ימים א' + ד'
אשפה יבשה פח ירוק 1100 ליטר, בתים משותפים: ב', ה', ו'
גזם: יום ד'
ימי ניקיון מדרכות: ב' + ה'

שכונת ברושים:
אשפה יבשה, פח ירוק, 240/360 ליטר, בתים פרטיים: ימים ב' + ה'
גזם: יום ב'
ימי ניקיון מדרכות: ג' + ו'

שכונת גבעולים:
אשפה יבשה, פח ירוק, 240/360 ליטר, בתים פרטיים: ימים ב' + ה'
גזם: יום ב'
ימי ניקיון מדרכות: ג' + ו'

שכונת הדסים:
אשפה יבשה, פח ירוק, 240/360 ליטר, בתים פרטיים: ימים א' + ד'
אשפה יבשה פח ירוק 1100 ליטר, בתים משותפים: א', ד', ו'
גזם: יום ד'
ימי ניקיון מדרכות: ב' + ה'

שכונת ורדים:
אשפה יבשה, פח ירוק, 240/360 ליטר, בתים פרטיים: ימים א' + ד'
אשפה יבשה פח ירוק 1100 ליטר, בתים משותפים: א', ד', ו'
גזם: יום ג'
ימי ניקיון מדרכות: א' + ד'

שכונת חמניות:
אשפה יבשה פח ירוק 1100 ליטר, בתים משותפים: ב', ה', ו'
גזם: יום ב'
ימי ניקיון מדרכות: ג' + ו'

שכונת טללים:
אשפה יבשה, פח ירוק, 240/360 ליטר, בתים פרטיים: ימים ב' + ה'
גזם: יום ב'
ימי ניקיון מדרכות: ג' + ו'

שכונת יובלים:
אשפה יבשה, פח ירוק, 240/360 ליטר, בתים פרטיים: ימים א' + ד'
אשפה יבשה פח ירוק 1100 ליטר, בתים משותפים: א', ד', ו'
גזם: יום ג'
ימי ניקיון מדרכות: א' + ד'

שכונת יעלים:
אשפה יבשה, פח ירוק, 240/360 ליטר, בתים פרטיים: ימים א' + ד'
אשפה יבשה פח ירוק 1100 ליטר, בתים משותפים: א', ד', ו'
גזם: יום ג'
ימי ניקיון מדרכות: א' + ד'

שד' עמק איילון:
אשפה יבשה, פח ירוק, 240/360 ליטר, בתים פרטיים: ימים א' + ד'
אשפה יבשה פח ירוק 1100 ליטר, בתים משותפים: א', ד', ו'
גזם: יום ג'
ימי ניקיון מדרכות: א' + ד'

שכונת רקפות:
אשפה יבשה, פח ירוק, 240/360 ליטר, בתים פרטיים: ימים א' + ד'
אשפה יבשה פח ירוק 1100 ליטר, בתים משותפים: א', ד', ו'
גזם: יום ד'
ימי ניקיון מדרכות: ב' + ה'

שכונת סחלבים ומוסדות חינוך:
אשפה יבשה, פח ירוק, 240/360 ליטר, בתים פרטיים: ימים ב' + ה'
אשפה יבשה פח ירוק 1100 ליטר, בתים משותפים: ב', ג', ה', ו'
פחים טמונים: א', ד', ו'
גזם: יום ד'
ימי ניקיון מדרכות: ב' + ה'

שכונת כרמים:
אשפה יבשה, פח ירוק, 240/360 ליטר, בתים פרטיים: ימים ב' + ה'
אשפה יבשה פח ירוק 1100 ליטר, בתים משותפים: ב', ה', ו'
גזם: יום ד'
ימי ניקיון מדרכות: ב' + ה'

  • גזם + גרוטאות (לא כולל מרבדי דשא) יש להוציא ערב הפינוי.
  • גזם רך חובה לאסוף בשקיות. הוצאה שלא בימי הפינוי תגרור קנס כספי.
  • בכניסה לבית עריף מצויה לשירותכם פינת גזם יישובית, לפינוי עצמי של גזם שלא בימי הפינוי.
  • פסולת בניין יש לפנות עצמאית לאתר הטמנה מוסדר.
  • פריסת מתקני המיחזור ביישוב מצוינת על גבי המפה המופיעה באתר כאן

 

ימי פינוי חדש 2019.pdf