פניה לקבלת בקשות למתן מלגות יישוביות לספורטאים מצטיינים  2018


המועצה המקומית שוהם והחברה העירונית חמש פונות בהליך זה לתושבים ולראשי קבוצות ואגודות ספורט, לקבלת בקשות למלגות עירוניות עבור ספורטאים מצטיינים המתאמנים באגודות הספורט או באופן אישי, בהתאם לקריטריונים המפורטים מטה:
                
1.    תושב שהם ע"פ הרשום במועצה. 
2.    ספורטאי בקבוצות הספורט של שוהם או באגודות ספורט מחוץ לשוהם בענף שאינו קיים בשוהם או בענף שקיים בשוהם אך ברמה גבוהה יותר מחוץ לשוהם.

3.    ענף תחרותי: אישי או קבוצתי.

4.    הישגי המועמד ברמה ארצית או מקומית כולל תעודות ואישורים מהאיגודים הרלוונטיים.

5.    המלצות ע"י גורמים מקצועיים והמלצה של מנהל בית הספר לגבי תפקודו והתנהגותו במוסד בו הוא לומד.

6.    קבוצת ספורט תחרותית הרשומה באגודת ספורט פעילה בשוהם שהגיע להישגים בולטים (במקרה זה תוגש ההצעה ע"י האגודה) אשר תשמש כזרוע להעברת המלגה.

7.    המלצות מאמן או גורם מקצועי שאחראי על הפעילות כמו אגודה או איגוד.

8.    תושב שהם בכל גיל אשר זכה באליפות ברמה ארצית בתחום ספורט כלשהו.

9.    עדיפות במתן מלגות לספורטאים שטרם קיבלו מלגה.(ניתן לקבל מלגה גם אם ניתנה בשנה קודמת) 


תאריך אחרון להגשת המלגות 20.11.18
ניתן להגיש גם במוקד המועצה (בכניסה לבניין המועצה)
פרטים נוספים: גבריאל בן סמיאן 03-9794003 gabriel@shoham.muni.il 

טופס בקשה למלגה - מילוי מועמד.pdf