חוברת רישום למוסדות חינוך תשע"ט + קישור למערכת הרישום הממוחשבת

לקראת פתיחת הרישום למוסדות החינוך והצהרונים ביישוב לשנת תשע"ט, מצורפת חוברת מידע בה תוכלו למצוא פרטים על הליך הרישום לגני ילדים, בתי הספר והצהרונים + קישור למערכת הרישום הממוחשבת