הפנינג חוויתי לילדים בשוהם

לציון היום הבינלאומי לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות שוהם 2022


ילדי שוהם והוריהם ציינו בשוהם את היום הבינלאומי לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, בהפנינג קהילתי, אשר אפשר להם לחוות את  עולמם של אנשים עם מוגבלויות במספר תחנות פעילות. במסגרת האירוע, שהתקיים ב"מודל עיר נגישה" בשוהם, השתתפו הילדים בפעילות יצירה עם כפפות על הידיים, התנסו בפעילות ספורט על כסאות גלגלים, תרגמו כתב חידה בשפת סימנים והאזינו לשעת סיפור בנושא היכרות עם עולם המוגבלויות. 

ממועצת שוהם נמסר שבהמשך החודש ישתתפו כלל תלמידי שכבות ו' וכן פעילי שכבות י'-י"א בתנועות הנוער בפעילות התנסות במודל עיר נגישה, אשר תכלול מפגש עם אדם עם מוגבלות, התנסות עם מקלות נחיה, אוזניות וכסאות גלגלים וכן צפייה בסרטים בתיאור קולי ופישוט לשוני.

סגן ראש המועצה, איתן ליליוס: "היום הבין-לאומי לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מצוין מדי שנה בכל רחבי העולם  ומוקדש לקידום ההבנה כלפי אנשים עם מוגבלות ולעידוד התמיכה בכבודם, בזכויותיהם ובשלומם. מועצת שוהם קיימה השנה פעילות קהילתית שנועדה לחשוף את תושבי היישוב לעולמם של אנשים עם מוגבלויות, כחלק בלתי נפרד מהמחוייבות שלנו לנושא חשוב זה. אני מודה לאגף החינוך, למחלקה לשירותים חברתיים ולצוות מודל עיר נגישה על הפעילות המעניינת השנה".

ממועצת שוהם נמסר שהמועצה אף השתלבה בפעילות "לילה סגול" של מפעל הפיס, מרכז השלטון המקומי ועמותת "שווים", והאירה את מבנה המועצה בסגול. 

הפנינג חוויתי לילדים בשוהם.jpe