רישום למלגת אמסלם תשפ"ג

מלגות ע"ש שלמה אמסלם ז"ל לשנת תשפ"ג מחולקת זו השנה ה-14


שלמה אמסלם ז"ל, היה איש חינוך ועשייה בכל רמ"ח אבריו. פעל רבות בתחום החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי כמורה דרך, מנהל בתי ספר ואף ערך ולימד מפגשי לימוד בשעות אחה"צ. בנוסף, האמין מאד בתלמידיו והפקיד לתת להם יחס אישי ואמון רב ואף עודד אותם להתנדבות בקהילה ולהצטיינות בלימודים.

מלגה זו והקריטריונים לקבלה משקפים את שאיפותיו האישיות והמקצועיות ואת רוח הדברים של מעשיו.


ההרשמה למלגות הנוער לשנה"ל תשפ״ג החלה!


מלגת הנוער ע"ש שלמה אמסלם מעניקה מלגות על סך 1500 ש"ח לבני נוער בכיתות ז'-י"ב, תמורת 30 שעות התנדבות ביישוב. מועד סיום ההתנדבות: 30.9.2023

 

יש לבחור לפחות קריטריון אחד מתוך רשימת הקריטריונים הבאה:

 • תלמיד/ה התורם/ת תרומה ייחודית לקהילה מעבר לשעות המעורבות החברתית ו/או יוזמה מיוחדת בתחום חברתי/לימודי בתוך מוסד הלימודים.
 1. התלמיד/ה ינסחו מכתב בו מתוארת התרומה לקהילה/היוזמה במוסד הלימודים.
 2. אישור והמלצה מהמוסד בו הם מתנדבים/ממוסד הלימודים/גורמי מועצה.
 • תלמיד/ה המצטיינים בלימודיהם.
 1. יש לצרף המלצה מבית הספר.
 2. צילום תעודה של המחצית האחרונה מבית הספר בו לומד/ת התלמיד/ה.
 • תלמידים אשר זקוקים לסיוע בהוצאות הקשורות ללימודים, כגון – שכר לימוד, אבחונים, תגבורים לימודיים וכו' (ו/או הוצאות הקשורות לטיפולים פרא-רפואיים עבור סיוע הקשור בהוצאות הקשורים ללימודים)
 1. נדרש אישור מהמוסד החינוכי בו לומד/ת התלמיד/ה ובו מצוין גובה שכר הלימוד.
 2. בגין הוצאות הקשורות לטפולים פרא-רפואיים יש למלא טופס הוצאות נלוות ומסמכים מאמתים. 
   

המבקש/ת חייב/ת להיות תלמיד/ה הלומד/ת בחינוך העל יסודי (כיתות ז'-יב') תושבת/ת שוהם. 

 1. לא תינתן מלגה למי שקיבל בשנים קודמות. (למעט מקרה שהומלץ ע"י מחלקת רווחה)
 2. תינתן עדיפות לנער/ה ממשפחה עם 2 ילדים ומעלה הלומדים בחינוך העל יסודי.
 3. (במידה ותוגש יותר מבקשה אחת למשפחה המלגה תינתן לבוגר, אלא אם כן קיבל בשנים קודמות.)

מסמכים שיש לצרף לקבלת מלגה לשנת תשפ"ג (לשלוח למייל המצורף מטה):

 1. צילום ת.ז כולל ספח, של המתנדב/ת או של אחד ההורים.
 2. אישור לימודים מהמוסד בו התלמיד/ה לומד/ת.
 3. מילוי טופס רישום למלגה. 

סכום המלגה: 1500 ש"ח.

המלגה מותנת ב-30 שעות התנדבות ערכית לטובת הקהילה עד לתאריך 30.9.2023.
במעמד טקס התחלת פעילות תוענק מקדמה ע"ס 500 ₪ , ובתום  שעות ההתנדבות תשולם יתרת המלגה בסך 1000 ש"ח. הנוכחות בטקס הינה חובה. (תאריך יקבע בהמשך). במעמד הטקס התלמידים ישתבצו להתנדבויות. 

דגשים:
יש להגיש מסמכים נלווים על פי הקטגוריה הרלוונטית (לשלוח למייל המצורף מטה)
המבקש/ת חייבים להיות תושבי שוהם הלומדים בחינוך העל יסודי (ז'-יב')
לא תינתן מלגה למי שקיבל/ה בשנים קודמות (למעט המלצה מהרווחה)

קישור לטופס הרשמה

את טפסי הבקשה ניתן להגיש עד 28/1/22 בקובץ המקוון כולל הנספחים הרלוונטיים אותם יש להגיש דרך האימייל: [email protected]