מערכת שיתוף הציבור של שוהם יוצאת לדרך!!!

אנו רואים בשיתוף ציבור כלי מרכזי וחשוב ביצירת איכות חיים בשהם, באופן שנותן מענה לצורכי הקהילה שחיה בו.


אנו רואים בשיתוף ציבור כלי מרכזי וחשוב ביצירת איכות חיים בשהם, באופן שנותן מענה לצורכי הקהילה שחיה בו. השתתפותכם בתהליך חשוב זה תאפשר התאמה מרבית בין הצרכים והרצונות שלכם, לבין שירותי המועצה המקומית שוהם והתאגידים העירוניים. 

מערכת שיתוף הציבור הינה מערכת מקוונת, ולצורך ההשתתפות בתהליכים המועלים בה נדרשת הרשמה. 

אנו קוראים לכם לקחת חלק בתהליכים שנעלה במערכת – מי שמצביע משפיע!

כניסה למערכת