שיבוצים למוסדות החינוך

השיבוצים למוסדות החינוך פורסמו הבוקר באתר מועצת שוהם. בשנת הלימודים תשפ"ב ילמדו בגני הילדים 720 תלמידים (כולל חט"צ), ב -29 גני ילדים, מהם 3 גני חינוך מיוחד. 


השנה לומדים בגני הילדים בשוהם 704 תלמידים ועל אף שמספר התלמידים בגנים גדל רק ב-16 בשנה הבאה, יפתחו 3 גנים חדשים: אתרוג ותפוז בשכונת הדרים וגן צבעוני, גן נוסף לתלמידי קשת, שיפעל בצמוד לגן קשת הוותיק. 

מאגף החינוך במועצה נמסר שבחטיבה הצעירה בצוקים (המאוחד) נרשמו סה"כ 42 תלמידים ויפתחו 2 כיתות של 21 ילדים בכיתה. בחט"צ רבין נרשמו 71 תלמידים ויפתחו 3 כיתות של 23-24 תלמידים. 

ראש המועצה, איתן פטיגרו: "אנו נערכים לפתיחת שנת הלימודים החדשה, בהתאם לחזון החינוכי שלנו. לצד השקעה בתשתית פיזית ובהתאמתה למאה ה-21,  נמשיך בהשקעות בתכניות בחינוך לגיל הרך:  כגון סייעת רצף - בוצהרון, אנגלית בגני חובה, חוגים, הכשרות מקצועיות לצוותים ועוד.

אגף החינוך עושה מאמץ רב לתת מענה לכלל הבקשות של ההורים, תוך מחוייבות לאיזון כלל המערכת בין הגנים השונים. שתהיה לילדים שלנו שנת לימודים מצויינת".

לדף השיבוצים