תוספת חניות ברחבי היישוב

ועדת רשות תמרור של מועצת שוהם אישרה פיילוט לבחינת תוספת מקומות חנייה ברחוב תבור באמצעות חנייה ב-2 גלגלים על המדרכה בשעות הלילה


יו"ר ועדת רשות תמרור, ראש המועצה, איתן פטיגרו: "אנו פועלים כל העת למציאת פתרונות לתוספת חניות ברחבי היישוב". 

השבוע אישרה ועדת רשות תמרור של מועצת שוהם, בראשותו של ראש המועצה, איתן פטיגרו את המלצת ועדת תחבורה ובטיחות בדרכים, בראשותו של חבר המועצה, יוחנן תורג'מן על ביצוע הסדרי חנייה חדשים, שמטרתם הקלת עומס החניה ביישוב. 

ברחוב תבור, על המדרכה בין תבור 146 לתבור 154, הוחלט לאשר חנייה עם 2 גלגלים על המדרכה. חניה זו תתאפשר בימים א'-ה' משעה 19:00 ועד 8:00 בבוקר המחרת, ומיום ו' בשעה 16:00 עד יום א' בשעה 8:00. לצורך הסדרת החנייה יסומן התחום המותר בחנייה על גבי המדרכה בקטע רחוב זה והחונים נדרשים להקפיד לחנות בתוך התחום המסומן בלבד. 

הסדר החנייה החדש יהיה תקף ל-3 חודשים, החל מיום סימון החניות והתקנת התמרור. לאחר מכן תתבצע בחינה באם ההסדר אינו מפריע להולכי הרגל ואינו גורם להפרעות תנועתיות. בסיום הפיילוט תתקבל החלטה ע"י גורמי המקצוע באם להאריך אותו ולהפוך אותו להסדר קבוע.

ברחוב תרשיש הוחלט להסדיר את חניית רכבי התושבים באופן החוסם את הכניסה לחנייה הפרטית בביתם, באמצעות סימון התחום המותר בחנייה על גבי המדרכה בקו תיחום לבן. במועצה מדגישים כי על התושבים לעשות שימוש בחנייה הפרטית, אולם במידה והם נאלצים לחסום את החנייה, יש להקפיד שלא לחצות את קו התיחום, כדי להשאיר את המדרכה פנויה ובטוחה להולכי רגל.

בנוסף אישרה ועדת רשות תמרור גם ביצוע עבודות לביטול אנטי-מפרץ ברחובות קדם, לכיש והבשור, על מנת להוסיף מקומות חנייה ברחובות הללו. 

ראש המועצה, איתן פטיגרו: "בשכונות הוותיקות ביישוב ישנה מצוקת חנייה ואנו פועלים כל העת למציאת פתרונות לתוספת חניות על ידי הצרת מדרכות, חניה בניצב או פתרונות הנדסיים יצירתיים אחרים. כל זאת תוך שמירה על בטיחות הולכי הרגל. מהנדס המועצה ואני מבצעים סיורים ברחבי היישוב לאיתור מקומות בהם ניתן להוסיף מקומות חנייה נוספים לרווחת התושבים". 

יו"ר ועדת תחבורה ובטיחות בדרכים, יוחנן תורג'מן: "הוועדה דנה בשורה של הצעות שמטרתן הקלת עומס החנייה ביישוב. כל הצעה נבחנת ביחד עם גורמי המקצוע, עם דגש מיוחד לבטיחות הולכי הרגל ביישוב. המדיניות שמגבשת הוועדה והמלצותיה עוברות לוועדת רשות תמרור ולשמחתנו התקבלו, לרווחת התושבים". 

במהלך החודשים האחרונים ביצעה מועצת שוהם, באמצעות החברה הכלכלית, שורה של עבודות להוספת מקומות חנייה ברחובות שונים ברחבי היישוב: קדם, המצפה, ירדן, קדם, הזוהר ותענך.  

תצלום אויר של רחוב תבור עם סימון באדום של חנייה אפשרית על המדרכה