100 גלאי עשן יותקנו בשבועות הקרובים בבתיהם של תושבים קשישים בשוהם

במסגרת פרוייקט משותף של המחלקה לשירותים חברתיים במועצה המקומית שוהם וכבאות והצלה תחנת איילון


100 גלאי עשן יותקנו בשבועות הקרובים בבתיהם של תושבים קשישים בשוהם. במסגרת פרוייקט משותף של המחלקה לשירותים חברתיים במועצה המקומית שוהם וכבאות והצלה תחנת איילון, תרכוש מועצת שוהם את גלאי העשן, אשר יותקנו על ידי לוחמי האש בבתיהם של האזרחים הוותיקים.

ראש מועצת שוהם, איתן פטיגרו: "האוכלוסיה המבוגרת נמצאת ברמת סיכון גבוהה מאוד להיפגעות מאירועי שריפה, בעקבות הקושי להגיב במהירות וביעילות בעת אירוע. אני מברך על שיתוף הפעולה עם לוחמי האש בתחנת איילון, שמטרתו להגן על אוכלוסיית הקשישים ביישוב". 

נתלי רז, מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים: "ביצענו במחלקה מיפוי של אוכלוסיית האזרחים הוותיקים, ובהתאם לקריטריונים יותקנו בשבועות הקרובים גלאים בבתיהם של אזרחים וותיקים הזקוקים לגלאי והביעו הסכמתם להתקנתו. צוות המחלקה ובמיוחד מיכל פרידנטל, עו"ס הקשישים במחלקה, עומדים בקשר רציף עם האזרחים הוותיקים בשוהם כדי לעמוד מקרוב על צורכיהם ולתת להם מענה".