בשנת 2020 נפתחו בשוהם 105 תיקים בגין עבירות בנייה

מליאת ועדת תכנון ובנייה במועצה המקומית שוהם דנה השבוע בפעילות האכיפה שביצעה הוועדה במהלך שנת 2020, בתחום הפיקוח על הבנייה.


105 תיקים נפתחו בשנה החולפת בגין עבירות בנייה, מרביתם (55) בגין תוספות בנייה. 21 מהדוחות היו בשל ביטולי חניות בניגוד לתנאי ההיתר, 14 עבירות של מפגעים בטיחותיים ודוחות נוספים בגין תחילת עבודות ללא היתר, פיצול יחידת דיור, פלישה לשצ"פ (שטח ציבורי פתוח) ועוד. התיקים הללו נפתחו בעקבות אכיפה יזומה של המועצה, תלונות שמגיעות אל אגף ההנדסה או עבירות שמתבררות במסגרת הליכי העברה בטאבו, מדידה וכד'. 

במהלך שנת 2020 טופלו 25 תיקים על ידי התובע העירוני. מספר הקנסות בהסדר מותנה עמד על סך 43 אלף ₪, ונרשמו 2 קנסות מנהליים בסך כולל של 125 אלף ₪. 

יעקב ירקוני, מהנדס המועצה עדכן בישיבה שבמהלך השנה החולפת ביצעה הוועדה סקר ממוקד של עבירות בנייה בשכונת ברושים, שבעקבותיו בוצעו פעילות אכיפה. בשכונה, בה יש 100 יחידות דיור צמודות קרקע, נמצאו 42 מקרים החשודים בעבירות בנייה. מבירור המקרים הללו עלה כי 26 מקרים תאמו להיתר הבנייה וב-16 אכן אותרו חריגות בנייה. 10 מהחריגות טופלו או נסגרו בהליך מנהלי, בעקבות הריסה שבוצעה על ידי הבעלים, ו-6 מקרים עברו לטיפול התובע העירוני. 

יעקב ירקוני: "שוהם מחוייבת לשמירה על החוק ולעבודה בהתאם לכללי המינהל התקין. הוועדה המקומית לתו"ב בשוהם היא ועדה עצמאית, וכחלק מהליך הסמכתה היא מחוייבת, במסגרת פעילות האכיפה, בביצוע סקרי עבירות בנייה. מהסקר הממוקד שבוצע בשכונת ברושים השנה לא נמצאו עבירות בנסיבות מחמירות. העבירות הנפוצות שהתגלו היו בניית סככות, מחסנים, תוספות בנייה קטנות וביטולי חנייה ללא היתר. רק באחד מהמקרים אותרה עבירות של פיצול דירה ללא היתר".

מהנדס המועצה הציג בישיבה את תכנית העבודה השנתית של מפקחי האגף, אשר התמקדה במהלך השנה במספר נושאים: ביטולי חניות, גדרות המהוות מפגע בטיחותי, השלכת פסולת בנייה, סקר עבירות בנייה בשכונות, מעקב התחלות בנייה ועוד.