תהליך השיווק של אולפנת שלהבת צובר תאוצה

השבוע התקיימו שני ימי ראיונות לתלמידות לקראת שנת הלימודים תשפ"ב.


תהליך השיווק של אולפנת שלהבת צובר תאוצה, והשבוע התקיימו שני ימי ראיונות לתלמידות לקראת שנת הלימודים תשפ"ב. נוכח הביקוש הרב, הוחלט בשלהבת להוסיף יום ראיונות נוסף לתלמידות. עד כה התראיינו 55 תלמידות משהם ומושבי האזור לקראת השנה הבאה.

מאגף חינוך וקהילה במועצה המקומית שוהם נמסר כי במקביל, הוחלט, לבקשת ההורים, למתן את הליך סגירת המסלול הישיבתי בשלהבת ולפרוס אותו על פני שנתיים, במקום שנה אחת.

איתן פטיגרו, ראש המועצה: "אני מברך על הביקוש לראיונות לאולפנת שלהבת, אשר מעידים כי מדובר בצעד נכון, שעשוי להביא לצמיחתה של האולפנה בשנים הבאות. לצד מחוייבותנו לקידומה של האולפנה, אנו מחוייבים כמובן גם לתלמידי המסלול הישיבתי. בשיחות שקיימנו עם הורי הבנים, הם ביקשו מאיתנו לאפשר זמן הערכות ארוך יותר להליך סגירת הישיבה. לאחר התייעצויות הוחלט לעשות זאת בהליך מדורג של שנתיים. צוות אגף החינוך וכלל גורמי המקצוע ימשיכו לעמוד לרשות ההורים והתלמידים, על מנת לתת לתלמידים את המענה המתאים ביותר". 

בהתאם למתווה המעודכן התלמידים העולים לשכבות י"א-י"ב יסיימו את לימודיהם בבית הספר וגם התלמידים העולים לשכבות ח'-ט' יסיימו את שלב חטיבת הביניים בשלהבת. בהתאם להחלטה, לא ייפתחו בתשפ"ב בישיבה לימודים בשכבות ז' ו-י'. תלמידים העולים לשכבות אלה יקבלו סיוע בשיבוץ למוסדות החינוך באזורי המיפוי שיאשר משרד החינוך. יועצת מטעם משרד החינוך תלווה את התלמידים וההורים בהליך בחירת ביה"ס והמעבר. אזורי המיפוי של תלמידי החינוך הממ"ד העל יסודי יפורסמו בהמשך. 

מחזיק תיק החינוך הממ"ד, חבר המועצה אבי אלטלף: "ההחלטה לסגור את הישיבה ולהתמקד באולפנה מחוייבת המציאות, אולם מדובר בתהליך מורכב. אנו קשובים לבקשות ההורים למתן את התהליך, כדי להקל על התלמידים בשלבי המעבר. גורמי המקצוע במועצה ובמשרד החינוך מטפלים בכל ההיבטים הכרוכים ביישום תהליך זה ואנו נעדכן את ההורים לאורך הדרך". 

אופירה ביטון, מנהלת אגף חינוך וקהילה: "לקראת שנה"ל הבאה תיבנה הפרדה מוחלטת בין אגפי האולפנה והישיבה בשלהבת, על מנת לאפשר לימודים נפרדים. נמשיך לפעול כמובטח להגדרת מיפוי ושיבוץ תלמידינו  על מנת לאפשר להם מסגרות חינוכיות מותאמות ומיטביות".