תכנית הפיתוח של מועצת שוהם לשנת 2021

כ-60 מיליון ₪ יושקעו במערכת החינוך היישובית


כ-60 מיליון ₪ יושקעו השנה בתשתיות החינוך בשוהם. הנהלת המועצה אישרה את השלב האחרון של הפיתוח התלת שנתית של המועצה (2019-2021), תוך מיקוד בפרוייקטים שייצאו לדרך השנה. במסגרת זו ייבנו מוסדות חינוך חדשים וישודרגו מוסדות החינוך הקיימים. 

ראש מועצת שוהם, איתן פטיגרו: "תכנית הפיתוח מביאה לידי ביטוי את החשיבות שאנו מייחסים לנושא החינוך בשוהם, עם השקעות אדירות של תקציבים ובעיקר חשיבה ותוכן. אנו נערכים לקליטתן של 1300 משפחות חדשות בשנתיים הקרובות בשוהם ומקדמים את עבודות הבינוי הנחוצות לשם כך. בנוסף אנו משדרגים את מוסדות החינוך הקיימים והשנה הגדלנו באופן משמעותי את התקציב תוך מתן מיקוד לשדרוג בית ספר רבין. 

בשכונת הדרים נבנים בימים אלה 4 גני ילדים, בתקציב של כ-9 מיליון ₪, בתמיכת משרד החינוך. כ-2.5 מיליון ₪ נוספים מיועדים להקמת גני הילדים בקמפוס הדמוקרטי. השבוע התחילה בנייתו של מעון היום בשכונת הדרים, אשר יופעל על ידי רשת אמילי, תקציב בניית המעון מוערך בכ-6 מיליון ₪, בתמיכת משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ובהשתתפות תקציבית של המפעיל. בקשתה של מועצת שוהם לקבל אישור לבניית מעון יום נוסף בשכונה עדיין לא אושרה על ידי המשרד. 

המועצה מתקדמת בנוסף את בניית בית הספר הדמוקרטי שחף, במסגרתו נבנות 12 כיתות בעלות של כ-12 מיליון ₪, בית הספר יאוכלס במהלך שנת הלימודים הקרובה. 

אופירה ביטון, מנהלת אגף חינוך וקהילה עדכנה שגם בתי הספר היסודיים ביישוב ישודרגו במסגרת תכנית הפיתוח. בביה"ס ניצנים יושקעו למעלה מ-5 מיליון ₪, בהשתתפות משרד החינוך, לטובת הרחבת בית הספר לפרוגרמה של 24 כיתות, על מנת שיוכל לקלוט את תושבי שכונת הדרים, החל משנת הלימודים תשפ"ב. התכנית תכלול תוספת 6-8 כיתות חדשות, מרחבים מוגנים ומרחבי למידה חדשניים. כמו כן תכלול התכנית תוספת כניסה חדשה לבית הספר מכיוון רחוב מכבים. 

בביה"ס רבין יושקע בשנת 2021 תקציב של כ-800 אלף ₪ לטובת בניית כיתות M21 ללמידה חדשנית, שדרוג החטיבות הצעירות, צביעה חיצונית אמנותית וסגירת הכניסה המקורה. בנוסף יחלו בקרוב עבודות להצבת מעלית בביה"ס, במסגרת תכניות הנגישות של מועצה.  בביה"ס צוקים תשקיע המועצה השנה 300 אלף ₪ בהקמת מרחבי למידה חדשניים ,כחלק מתכנית כוללת לשדרוג מרחבי הלמידה של בתיה"ס שהחלה בשנה זו .   ובביה"ס אבני החושן יוקמו מרחבים חדשניים בניהם מרחב ללימודי המתמטיקה בשילוב המשחק  עלות הקמת החדר 160 אלף שחלקו בהשתתפות משרד החינוך , כמו כן מתוכננות  התאמות במרחבי למידה בבי"ס קשת ובמרכז רבדים שיעבור ללמודים במתחם ביה"ס. 
בקרוב תתחלנה גם העבודות לבניית "בית לחיים, לצעירים עם צרכים מיוחדים בשכונת הדרים. עלות התכנית מוערכת בכ-15 מיליון ₪, בהשתתפות הורי הצעירים, הביטוח הלאומי, מועצת שוהם ותורמים. 

ממועצת שוהם נמסר בנוסף שתכנית הפיתוח בתחום החינוך כוללת השנה גם הקמתו של מרכז לשלום המשפחה, רכישת מחשבים למוסדות חינוך ותכנון בי"ס לילדים עם צרכים מיוחדים, שצפוי להיבנות בשנים הקרובות. 

אתר הבנייה של גני הילדים

בתמונה: גני הילדים בשכונת הדרים