שלהבת תפעל החל מהשנה הבאה כאולפנה לבנות

מענה מותאם יינתן לכלל תלמידי המסלול הישיבתי


מתווה חדש גובש להפעלת הישיבה ואולפנה אורט  שלהבת  שוהם. בדיונים שהתקיימו בשבועות האחרונים בין מועצת שוהם, רשת אורט ומשרד החינוך סוכם היום כי החל משנת הלימודים תשפ"ב יפעל ביה"ס כאולפנה לבנות.  האולפנה, תמשיך להיות מנוהלת  על ידי רשת אורט ישראל. באולפנה ילמדו בנות משוהם ומיישובי הסביבה.  בתכנית הלימודים יושם דגש על  מגמות ומסלולי לימוד טכנולוגיים, תכנית תורנית מורחבת ופעילויות חברתיות קהילתיות. 

בישיבה שהתקיימה עם  הורי בית הספר (7.1.20) עודכנו ההורים כי יינתן מענה  מותאם לכלל תלמידי המסלול הישיבתי בכל שכבות הגיל. תלמידים העולים לכיתה י"ב בשנה הבאה יסיימו את לימודיהם בשלהבת. להורי תלמידים העולים לכתה  י"א הוצע גם כן לסיים את השנתיים האחרונות שלהם בשלהבת, אם כי המלצת הצוות המקצועי שליווה את התהליך היא לסייע להם כעת להשתלב כמקשה אחת בכיתה באחד המוסדות התורניים הסמוכים לשוהם, אשר מתאימים לתלמידים. השיבוץ יבוצע על ידי אגף החינוך במועצת שוהם בסיוע משרד החינוך. יחד עם זאת הבהירו באגף החינוך כי המשך לימודים של תלמידים העולים לי"א מותנה בהישארות של 90% מתלמידי השכבה בשלהבת.
 
ראש מועצת שוהם, איתן פטיגרו: "יש לנו מחוייבות למתן מענה חינוכי, פדגוגי וחברתי לתלמידי שוהם בראש ובראשונה. למרות שהישיבה והאולפנה במתכונתה הנוכחית נחשבת לבי"ס מוביל ואיכותי בתכניות הלימודים, בהישגים הפדגוגיים, ובצוות החינוכי שלו נדרשנו מתוך אחריות מקצועית לבחון כיצד להמשיך ולהפעיל אותו בעתיד, נוכח מספר התלמידים הנמוך. הסקר שערכנו בקרב הורי אבני החושן נועד לבחון מהם הצרכים האמיתיים של הקהילה שלנו ולתת מענה לצורך הזה. אני מאמין שהמתווה שגובש נותן אופק ועתיד לשלהבת, עם חזון חינוכי חדש ומיקוד נכון. מועצת שוהם תמשיך לסייע לקידום בית הספר ביחד עם משרד החינוך ורשת אורט. במקביל מאפשר המתווה לתלמידים הבוגרים לסיים את לימודיהם כיאות". 
 
פטיגרו התייחס להפגנת התלמידות שהתקיימה הבוקר מול ביתו ומול בניין המועצה המקומית שוהם: "אני מעריך מאוד את המחוייבות של התלמידות לבית ספרן ואת העובדה שבחרו להביע עמדתן. אני תקווה שהמחוייבות והאהבה הזו ימשיכו ללוות את שלהבת גם בדרכה החדשה כאולפנה". 
 
אבי אלטלף, חבר המועצה, מחזיק תיק החינוך הדתי: "שלהבת היא מוסד חינוכי שהוכיח את עצמו בשנות פעילותו כבית ספר מוביל ברמה הפדגוגית והחינוכית. לצערנו בשל כמות התלמידים הקטנה נדרשנו לבצע שינוי מבני ואירגוני, הנובע מהעובדה שעלויות הניהול שלו עלו הרבה מעבר ליכולת לכסות אותן על ידי כל הגורמים המעורבים בניהולו. בנסיבות אלה אני מברך על השינוי ומקווה שהוא יביא לשגשוגה של שלהבת. התגובות של התלמידות, התלמידים והוריהם בשבוע האחרון העידו כי יש לנו כאן מוסד חינוכי עם פוטנציאל מצויין ואני מקווה שהקהילה תביע בו אמון ותרשום את התלמידות. כולנו כאן נסייע לשכבות הבוגרות לסיים את הלימודים ונעמוד לרשות ההורים והתלמידים ככל שיידרש".