בשורה נוספת לעסקים השוכרים במבני הציבור בשוהם

מועצת שוהם תעניק הקלה בדמי השכירות לשוכרים במבני המועצה לחודשים ספטמבר-דצמבר 2020, על מנת לסייע להם בהתמודדות עם השלכות משבר הקורונה.


כך החליטה הנהלת המועצה בישיבתה האחרונה. ההחלטה תובא לאישור מליאת המועצה בישיבתה הקרובה. 

ראש המועצה, איתן פטיגרו: "משבר הקורונה פגע קשות במגזר העסקי ובעיקר בעסקים הקטנים והבינוניים. לצד הצעדים הממשלתיים להענקת סיוע לעסקים אלה, מועצת שוהם פועלת כדי להקל על העסקים בתחומה, באמצעים העומדים לרשותה. ישנו מספר לא מבוטל של עסקים אשר ממוקמים במבני הציבור ברחבי היישוב, ופעלנו לגיבוש מדיניות שתקל עליהם בדמי השכירות שהם משלמים. אני תקווה שעם בוא החיסונים ישוב המשק לשגרה – בארץ וגם ביישוב". 

בהתאם להחלטת ההנהלה יינתן פטור מלא מ-3 חודשי שכירות לשוכרים באולמות הספורט ברחבי היישוב. עמותות הספורט המקצועיות, אשר פעלו באופן חלקי, תהיינה זכאיות לפטור של חודש וחצי.

גני הילדים הפרטיים, השוכרים במבני המועצה, יקבלו זיכוי של חודש ועסקי הקוסמטיקה והטיפוח יקבלו זיכוי של חודש וחצי. 

עסקי מזון אשר פועלים במבני הציבור יוכלו לקבל זיכוי של 50% מדמי השכירות למשך 3 חודשים. במידה והעסק הגיש בקשה לסיוע לרשות לעסקים קטנים במשרד הכלכלה, ובקשתו אושרה, הזיכוי שתעניק לו המועצה יגדל ל-70%.

משרדים ועסקים נוספים אשר שוכרים מהמועצה או מהתאגידים העירוניים, אשר הגישו בקשה לסיוע לרשות לעסקים קטנים, ובקשתם אושרה, יוכלו לקבל פטור מחודש שכירות. 

ממועצת שוהם נמסר שלפני כחצי שנה הוענקו הקלות דומות לעסקים אשר שוכרים במבני המועצה והתאגידים העירוניים גם בגין חודשים מארס-מאי 2020.