ביה"ס קשת אבן חן קיבל הכרת משרד החינוך כבית ספר משלב

ביה"ס קשת אבן חן קיבל השבוע את הכרת משרד החינוך כבית ספר משלב. במכתב שנשלח למנהלת ביה"ס, איילה קופולוביץ על ידי המינהל הפדגוגי של משרד החינוך, מאשר המשרד כי בית הספר עומד בכל אמות המידה הנדרשות לאישור "קשת" כבית ספר משלב. 


איתן פטיגרו, ראש המועצה: "ההכרה המיוחלת התקבלה בתום תהליך ארוך ומתמשך ופעולות פרוצדורליות לא מעטות. זהו צעד חשוב ומשמעותי, בתהליך ביסוסו של בית הספר כבית ספר מוביל לשילוב בין חילוניים ודתיים. אני מאמין, כי מתן הכרה זו, ייצור ביישוב כר פורה להידברות, סובלנות ושילוב בין דעות, תוך שמירה על הזהות הייחודית של כל תלמידה ותלמיד. ביה"ס קשת משתלב במארג הפלורליזם החינוכי המוצע לתושבי היישוב, בהתאם למדיניות המועצה". 

אופירה ביטון, מנהלת אגף חינוך וקהילה ציינה כי אנו מלווים את מסלול קשת כמסלול צומח מזה  כ-12 שנים מתוך אמונה כי מדובר במסגרת חינוכית שעונה לצורך קהילתי ומשתלבת בארג החברתי של שוהם . בשנה האחרונה "פעלנו אל מול משרד החינוך, הגשנו בשיתוף מנהלת בית הספר קול קורא שבו הצגנו  את תכנית הלימודים הייחודית . אנו שמחים על אישור הבקשה ומשוכנעים כי היא תקדם את בית הספר. צוות בית הספר יעבור בשלוש השנים הקרובות הליך פיתוח מקצועי בתכנים הקשורים לחינוך משלב, בהתאם לדרישות משרד החינוך".