הנחיות לגבי הסגר בחגים

מה מותר מעבר ל-500 מטר, מתווה תפילות בחגים, הגבלת תנועה בחגים.