התמונה החינוכית של שוהם – תשע"ט


הבוקר  פרסם משרד החינוך את נתוני התמונה החינוכית של שוהם לשנת תשע"ט. התמונה החינוכית סוקרת את נתוניהם הכלליים של בתי הספר וגני הילדים בשוהם ומציגה תעודת זהות לישוב ובה נתונים כלליים ברמה מספרית, חלוקה למגדר, כתות חינוך מיוחד וכן מידע המשקף נתונים על ערכים ואקלים חינוכי, נשירה והתמדה בבתי הספר, מיפוי הצוות החינוכי, הישגים לימודיים כולל זכאות לבגרות גיוס לצה"ל ועוד.

שיעור הזכאות לבגרות של כלל הלומדים בשוהם (כולל חינוך מיוחד) עמד בתשע"ט על 93.5%, לעומת 93.7% בשנה שקדמה לה ו- 90.9% בתשע"ז. ממוצע הזכאות הארצי עומד על 69.7%.

נתוני הזכאות לבגרות של התלמידים הלומדים בשוהם בשנים האחרונות: 

שיעור הנשירה ממערכת החינוך בשוהם נותר נמוך מאוד ועומד על 0.4% - שני תלמידים מתוך מחזור של 434 תלמידים.

עלייה יפה נרשמה בנתוני הזכאות לבגרות מצטיינת עם 20% בתשע"ט, לעומת 9.2% אשתקד ו-4.7% בתשע"ז. הממוצע הארצי לבגרות מצטיינת עומד על 8.8%. 
 

נתוני הזכאות לבגרות מצטיינת של התלמידים הלומדים בשוהם בשנים האחרונות:

30% מהבוגרים זכאים לתעודת בגרות הכוללת 5 יח"ל במתמטיקה ו-32% זכאים לתעודת בגרות הכוללת 4 יח"ל במתמטיקה - בדומה לנתוני השנה שעברה.
בתחום האנגלית זכאים 74.9% מהבוגרים לתעודת בגרות הכוללת 5 יח"ל באנגלית ו-17.1% זכאים לתעודת בגרות הכוללת 4 יח"ל באנגלית – עלייה קלה לעומת נתוני תשע"ח.
בתחום האקלים החינוכי והערכים: 95.4% מהבוגרים במחזור תשע"ו התגייסו לצבא ובתחום זה נרשמת ירידה קלה לאורך השנים, מגיוס של 98.7% בשנת תשע"א. 1.4% מהבוגרים מתנדבי לשירות לאומי, אזרחי או צבאי.
91.8% מהבוגרות מתגייסות לשירות צבאי, וגם בנתון זה נרשמת ירידה מ- 97.9% בשנת תשע"א. במקביל ישנה עלייה בהתאמה בשיעור הבוגרות המתנדבות לשירות לאומי, אזרחי וצבאי מ-1% בתשע"א ל- 7.8% בתשע"ו. השינוי בנתונים נובע, ככל הנראה מהקמת אולפנת שלהבת בשוהם.  

בתחום האקלים החינוכי של תלמידי העל יסודי בשוהם מעידים 71% מהבוגרים על תחושה כללית חיובית כלפי ביה"ס. 7% מעידים כי היו מעורבים באירועי אלימות ו-71% העידו על קידום סובלנות כלפי האחר והשונה. 50% ציינו כי בביה"ס מעודדים מעורבות חברתית ואזרחית ו-73% ציינו כי יש שותפות הורים בביה"ס.  רק 29% מהתלמידים מעידים על קרבה ואכפתיות בין מורים לתלמידים.
 
איתן פטיגרו, ראש המועצה ומחזיק תיק החינוך: "תלמידי שוהם שומרים על שיעור גבוה של זכאות לבגרות, הודות לעבודה קשה ומאמץ רב של התלמידים וצוותי ההוראה, לצד התמיכה שמקבלים התלמידים בבית. בעיני, שיעור הזכאות אינו המדד החשוב ביותר, אלא איכות התעודה ואף ממוצע הציונים, הם שיאפשרו לבוגרים להיקלט בהמשך במוסדות האקדמיה. וחשוב אף משניהם הוא האקלים החינוכי בבתי הספר והערכים המוקנים בהם, שבאים לידי ביטוי בין היתר בשיעור המתגייסים ליחידות הקרביות וההתנדבויות ולשנת השירות  .למרות ששיעור המתגייסים לצה"ל מקרב בוגרי ובוגרות שוהם הוא עדיין גבוה מאוד, נרשמת ביישוב ירידה קלה, ואנו נבחן את הנושא ונטפל בו".

אופירה ביטון, מנהלת אגף חינוך וקהילה: "התמונה החינוכית של שוהם מציגה גם השנה הישגים מרשימים, תוך עלייה בחלק מהפרמטרים. אנו גאים בצוותי ההוראה שלנו על רצף הגילאים שממשיכים להשתלם, להתחדש ולשאוף להיות מעודכנים בכל הקשור למתודות הוראה ובניית מבנים ארגוניים המקדמים שיח ערכי. כמו בכל מדידה מן הנתונים עולים גם נושאים הטעונים שיפור. כמדי שנה אנו נלמד את הנתונים לעומק ונגבש תכנית התערבות ביחד עם כלל מנהלי בתי הספר  והעל יסודיים בפרט. בתי הספר התיכונים בשוהם הם בתי ספר מקיפים, הקולטים את כלל  תלמידי היישוב, למעט תלמידים בודדים שאנו מאמינים כי מסגרת ייחודית מתאימה ואחרת יכולה לאפשר להם לסיים את מסלול לימודיהם באופן המיטבי המתאים להם. לפיכך אנו רואים חשיבות רבה בשמירה על שיעור הנשירה הנמוך ובמתן מענה נכון ומתאים של צוותי החינוך לכל תלמיד".