קול קורא לשיתוף פעולה בתחום העזרה לנזקקים במועצה המקומית שהם

המועצה המקומית שהם (להלן: "המועצה") מודיעה בזאת, כי בכוונתה להתקשר עם הקרן לעזרת תושבי שהם ע"ש רון ריבלין ז"ל במסגרת עמותת "אנשים מאמינים בשהם" (ע"ר) (להלן: "העמותה"), לשם קיום שיתוף פעולה בתחום העזרה לנזקקים במועצה.