צו הארנונה בשוהם לשנת 2021

הנהלת מועצת שוהם דנה בישיבתה האחרונה בצו הארנונה לשנת 2021, לקראת אישור הצו בישיבת המליאה הקרובה.


הנהלת מועצת שוהם דנה בישיבתה האחרונה בצו הארנונה לשנת 2021, לקראת אישור הצו בישיבת המליאה הקרובה. תעריף הארנונה בשוהם יעודכן באופן אוטומטי בשיעור של 1.1%, בהתאם להחלטת משרדי הפנים והאוצר.  

העדכון האוטומטי נגזר מנוסחה קבועה בחוק, המורכבת מהסכום של מחצית השינוי השנתי במדד המחירים ובמדד השכר הציבורי, המתפרסמים על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) מדי שנה. ממועצת שוהם נמסר כי בהתאם לניסיון העבר, מדיניות משרד הפנים היא שבמידה ואין לרשות המקומית הכנסות נוספות – לא לאשר לה שלא לעדכן את תעריף הארנונה.

העדכון האוטומטי בתעריף הארנונה לדירה של 125 מ"ר בשוהם יבוא לידי ביטוי בתוספת של 69.6 ₪ בשנה.