הקיץ של ילדי שוהם

נפתח הרישום לגן ובי"ס קיץ ולצהרוני הקיץ של חמש


הרישום לתכניות הקיץ של "הבית ספר והגנים של החופש הגדול" יוצא לדרך. התוכנית תפעל באישורו ופיקוחו של  משרד החינוך ואגף חינוך וקהילה. כמו כן תפעל תוכנית "צהרוני ניצנים קיץ" של החברה העירונית חמש בגנים ובבתי הספר . 

תוכנית  פלח"י קיץ (פעילות לימודית חוויתית)
 

מסע בצבעים - קיץ בגני הילדים
מועד: מ-1.7.20 עד 6.8.10, ימים א'-ה' בין השעות 7:30-13:00
מיקום: גני הילדים.
התכנית הפדגוגית כוללת תוכנית העשרה מגוונת.
צוות: צוותי הגנים: סייעות הגנים או גננת וסייעת. 
ארוחת בוקר + מפית אישית באחריות ההורים.
מחיר: 540 ₪ (לא כולל צהרון). מסובסד על ידי משרד החינוך. החיוב ייגבה ב-2 תשלומים (ראשון בעת הרישום, תשלום שני בחודש העוקב) עלות לתלמיד 540 ש"ח לכל התקופה (ע"פ הודעת משרד החינוך נכון למועד פרסום הודעה זו לא יידרש מההורים תשלום נוסף על תוספת הימים) - לא יתאפשר רישום לחלק מהתקופה

  • הרישום מתחיל ביום 17.6.20 ויסתיים ביום 23.6.20. רישום מאוחר על בסיס מקום פנוי בלבד. 
  • פתיחת מסגרת בגן מותנית ברישום של 90% מילדי הגן 
  • רישום לצהרון באתר חמש

 רישום לגן קיץ


תכניות הקיץ לתלמידי בתיה"ס היסודיים
תכניות הקיץ לתלמידי בתיה"ס היסודיים פועלות במספר מסלולים
הרישום מתחיל ביום 17.6.20 ויסתיים ביום 23.6.20. רישום מאוחר על בסיס מקום פנוי בלבד. 

 רישום לתכניות הקיץ של ביה"ס היסודיים


בי"ס קיץ לתלמידי כיתות א'-ד' – פלח"י קיץ
מועד: מ-1.7.20 עד 6.8.10, ימים א'-ה' בין השעות 7:45-13:00
מיקום: בתי הספר
מחיר: 540 ₪. מסובסד על ידי משרד החינוך. המחיר אינו כולל צהרון. פרטים ורישום לצהרון עלות לתלמיד 540 ש"ח לכל התקופה (ע"פ הודעת משרד החינוך נכון למועד פרסום הודעה זו לא יידרש מההורים תשלום נוסף על תוספת הימים) - לא יתאפשר רישום לחלק מהתקופה


הרפתקאות בקיץ לתלמידי  כיתות ד'-ו' 
8 ימי סדנאות הכוללות יציאות מבתי הספר, בין השעות 8:00-13:00
מחיר: 695 ש"ח
תאריכי פעילות  ל"הרפתקאות בקיץ" יפורסמו לכל בי"ס בנפרד.

• התכניות הפדגוגיות נבנו על ידי אגף חינוך וקהילה ומנהלות הקייטנה בבי"ס, את התלמידים ידריכו מורים מבתי הספר, סטודנטים להוראה, מדריכי תל"ן ומד"צים.
• בכל התוכניות מערך הסעות תלמידים לא יפעל. 
• על ההורים להצטייד מידי יום בכריך/ א. בוקר ובקבוק מים אישי.


"צהרוני קיץ"
נושא הצהרון: "מה אתה רוצה להיות כשתהיה גדול"
מועד: מ-1.7.20 עד 6.8.10, ימים א'-ה' בין השעות 13:00-16:30
מיקום: גני הילדים ובתי הספר

אנו מתנצלים אך השינוי במתכונת הפעילות מחייב שינוי הרישום :

לכל הילדים הרשומים לצהרון עד ה13.7.20 ישונה הרישום אוטומטית עד לתאריך 6.8.20

משתתפים שנרשמו לצהרון רק מה14.7.20 עד 6.8.20 – הרישום ישונה אוטומטית מה1.7.20 ועד 6.8.20

יש להדגיש שוב: הרישום לצהרון הקיץ הוא מהתאריך 1.7.20 ועד 6.8.20 בלבד- לא יתאפשר רישום לחלק מהתקופה

הורה שאינו מעוניין בכך ישלח מייל עד לתאריך 24.6.20 לדוא"ל moked5@shoham.muni.il   והרישום לצהרון הקיץ יבוטל

מחירי הצהרונים לתקופת הפעילות (אין אפשרות לרישום חלקי)

גנ"י 1029 ₪ (חלק מהמחיר מסובסד על ידי משרד החינוך)

כיתות א-ב 1001 ₪ (חלק מהמחיר מסובסד על ידי משרד החינוך)

כיתות ג' על בסיס מקום פנוי וביקוש  במחיר מלא של 1225 ₪

במידה ומחיר הצהרונים לתקופה של 1-13/7/20 יסובסד על ידי המדינה - עלות הסבסוד תוחזר להורים


התכנית כוללת 2 חוגים בשבוע.

ההרשמה תתקיים בתאריכים: 17.06-23.6.20. רישום מאוחר על בסיס מקום פנוי בלבד

הרשמה לצהרון קיץ
• לפרטים נוספים: מוקד חמש 03-9723001 שלוחה 1
• מינימום ילדים לפתיחת קבוצה: 22