מרכז יום לתשושי נפש

המחלקה לשירותים חברתיים במועצת שוהם מעוניינת לפתוח ביישוב מרכז יום לתשושי נפש


המחלקה לשירותים חברתיים במועצת שוהם מעוניינת לפתוח ביישוב מרכז יום לתשושי נפש ולהציע להם ולבני משפחותיהם שירותים נוספים, דוגמת קבוצות תמיכה ועוד. לצורך כך, עונה המועצה לקול קורא של הביטוח הלאומי וזקוקה לנתונים עדכניים.
 

אנו פונים אליכם, תושבות ותושבים המטפלים בבני משפחה תשושי נפש (דמנטיים) בבקשה כי תעדכנו אותנו באמצעות הטופס המצורף מטה. המידע יועבר רק לעו"ס קשישים במחלקה, מיכל פרידנטל ויישמר בחשאיות מוחלטת. לביטוח הלאומי יועברו נתונים מספריים בלבד.
 

שיתוף הפעולה שלכם יאפשר לנו להרחיב את היקף השירותים והתמיכה המוענק לכם ולבני המשפחה בהם הנכם מטפלים.