קול קורא להגשת בקשות תמיכה במשלחות ייצוגיות ובמיזמים לעידוד ופיתוח קשרי חוץ שהםהמועצה המקומית שהם מעודדת פעילות בקרב תושבי הייישוב ומוסדותיה, התורמת לפיתוח והרחבת קשרי החוץ של שהם ולשם כך מעניקה תמיכה כספית באמצעות הוועדה לקשרי חוץ.
תושבי שהם בעלי יוזמות ואו רעיונות לפיתוח קשרי החוץ של שהם, ומנהליות משלחות ייצוגיות משהם המעונייניםות לקבל את תמיכת הוועדה לקשרי חוץ והמועצה, עד לסכום מרבי של 15,000 ₪, מוזמניםות להגיש בקשה באמצעות טופס הנמצא באתר המועצה- www.shoham.muni.il .
יש להגיש את הבקשה עד ה- 18.3.18, לוועדה לקשרי חוץ שהם באמצעות רכזת הועדה, הגב' ענת דותן: דוא"ל- anat@shoham.muni.il ; פקס. 9723018 03. 
הועדת תמיין את הבקשות עפ"י תבחינים שנקבעו מבעוד מועד, אותם ניתן למצוא באתר המועצה  www.shoham.muni.il .  
עדיפות תינתן ל:

  • מיזמים בעלי פוטנציאל למינוף ופיתוח קשרי חוץ לשהם לטווח ארוך.
  • תושבים ואו גופים המקיימים קשר משמעותי עם גורמים בחו"ל, קהילות יהודיות או ארגונים אשר להם יכולת תרומה משמעותית לקהילת תושבי שהם.

המבקשים את תמיכת המועצה, יידרשו להציג את מהות בקשתם בפני הוועדה.
משלחות שיקבלו תמיכה מהמועצה יחויבו במעבר תהליך הכנה מסודר ומפוקח מטעם החברה העירונית חמש שהם, ובתום הנסיעה, יחויבו בהצגת דו"ח הנסיעה והפעילות הסכום בפני הוועדה .
 
לפרטים נוספים יש לפנות לענת בטל' 03-9723010.
 
בברכה,
פלג רשף
יו"ר וועדת קש"ח ומשלחות שהם

טופס בקשת תמיכה ממועצת שהם באמצעות ו. קשרי חוץ.pdf

תבחינים לקבלת תמיכה מהועדה לקשרי חוץ.pdf