דיווח שנתי לתושב 2019

סיכום קצר ותמציתי של שנת 2019, שנת השוויון והנגישות