חגיגה בירוק - צעדה לפתיחת שנת הקיימות 

יום שישי 14.2.20, י"ב בשבט בין השעות 13:00-16:00