מיזם Clima Mad

שוהם משתתפת במיזם Clima Mad של האיחוד האירופאי להתמודדות עם שינויי האקלים


אזור הים התיכון צפוי להיות מושפע במידה ניכרת משינויי האקלים בעתיד. לפי התחזיות הטמפרטורה בישראל צפויה לעלות ביותר מ-2 מעלות תוך עלייה בשכיחות ועוצמת גלי החום, ירידה בכמות המשקעים ועליית גובה פני הים.

מועצה מקומית שוהם נבחרה על ידי משרד האנרגיה להיות אחת מ-40 רשויות מקומיות שישתתפו במיזם Clima Mad. במסגרת המיזם יעברו נציגי הרשויות הכשרה כיצד להכין תכניות עבודה בנושאים העוסקים בשימוש ושימור מושכל של משאבי אנרגיה ומים, צמצום פליטות מתחבורה ומשריפת דלקים, הפחתת פסולת ועוד, תוך שיפור החוסן ובריאות התושבים.

במסגרת התכנית, אותה מובילה חברת "קרן אנרגיה", יתקיימו מפגשים שמטרתם עיצוב מדיניות ממשלתית בנושאי אקלים, קיימות וחדשנות. המודל שיפותח במסגרת התכנית יוטמע בקרב כלל הרשויות בארץ. המיזם פועל ביוזמת האיחוד האירופי ובמימונו, ומלווה על ידי משרד האנרגיה, משרד החוץ, משרד הפנים, המשרד להגנת הסביבה והשלטון המקומי.

המפגש הפותח של התכנית התקיים בשגרירות האיחוד האירופי ברמת גן במעמד השגריר מר עמנואל ז'ופרה, סמנכ”ל משרד האנרגיה מר יחזקאל ליפשיץ, ונציגי הגופים השותפים. במפגש השתתף גם נציג אגף איכות הסביבה במועצת שוהם, רוני קינדרמן, אשר ישתתף בתכנית ההכשרה של משרד האנרגיה.