מדד הנגישות העירוני לשנת 2019

השבוע התפרסם מדד הנגישות העירוני לשנת 2019, במסגרתו חקר מרכז אקורד לפסיכולוגיה את עמדות הציבור כלפי אנשים עם מוגבלות ואת תפיסת הנגישות ושביעות הרצון מאיכות החיים של אנשים עם מוגבלות. 


השבוע התפרסם מדד הנגישות העירוני לשנת 2019, במסגרתו חקר מרכז אקורד לפסיכולוגיה את עמדות הציבור כלפי אנשים עם מוגבלות ואת תפיסת הנגישות ושביעות הרצון מאיכות החיים של אנשים עם מוגבלות. 

בין היתר, בדקו החוקרים את היחס כלפי אנשים עם מוגבלות ברשויות מקומיות. שוהם מדורגת זו השנה הרביעית ברציפות במקום הראשון במדד הנגישות המשוקלל, ואחריה השנה מדורגת רחובות וראשון לציון. מדד הנגישות המשוקלל, מייצג אחוזי הסכמה למדדים של הומוגניות, מוכנות לקרבה חברתית לאנשים עם מוגבלות, תמיכה במדיניות מפלה ועוד. גם בקרב תושבי שוהם נרשמה לאורך השנים עלייה משמעותית במדד זה, כאשר בשנת 2019 נרשמו בשוהם 95.6% הסכמה לעומת 91.2% בשנת 2016.

את הסקר ערכו השנה פרופ' עירן הלפרין, ד"ר דורון דורפמן, יוסי חסון וקארין סנדל, והוא הוגש לקרן ע"ש תד אריסון, קרן משפחת רודרמן, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים וג'וינט ישראל.

ראש מועצת שוהם, איתן פטיגרו: "המדיניות שמובילה המועצה היא שכל אוכלוסיית תושבי שוהם ואורחיה שווים, וכולם זכאים להינות מפעילות עצמאית במרחב הציבורי, בצורה מכילה ושוויונית . אנו נמשיך לשפר ולהנגיש את המרחב הציבורי לאנשים עם מוגבלויות: מבני חינוך, מבני ציבור, גנים ציבוריים, אירועים יישוביים וכד' והתשתית הפיזית נועדה לתמוך בפעילות של שילוב האנשים עם המוגבלויות בחיי הקהילה, תוך יצירת תשתיות תומכות מתאימות, לצד פעילות חינוכית במערכת החינוך הפורמלי והמשלים".

איתן ליליוס, המשנה לראש המועצה ומחזיק תיק החינוך המיוחד: "אני גאה להיות חבר בקהילה שרואה לנגד עיניה את חבריה, בעלי המוגבלויות,  מחוייבת ופועלת לקדם, הלכה למעשה, את צרכיהם. אני גאה בפרוייקטים וביוזמות של היישוב ומזמין את התושבים להעלות בפנינו צרכים נוספים על מנת שנוכל לתת להם מענה."

שוהם תשיק השנה את "מודל עיר נגישה", בשיתוף פעולה בין קרנות הביטוח הלאומי, קרן שלם ומועצת שוהם. המודל מהווה מרכז הדרכה ארצי ללימוד יישום דרישות חקיקת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות.