מליאת מועצת שוהם אישרה תקציב ותוכניות עבודה לשנת 2020

השנה הוכרזה כשנת הקיימות ואיכות הסביבה.


מליאת מועצת שהם אישרה השבוע את תוכניות העבודה ותקציב המועצה לשנת 2020, בתום עבודת הכנה מקיפה וכוללת עליה שקדו הצוותים המקצועיים באגפי המועצה ובוועדותיה. תקציבה של המועצה לשנת 2020 יעמוד על קרוב ל-155 מיליון ₪, לעומת כ-153 מיליון ₪ אשתקד. 

היעד המרכזי שקבעה המועצה השנה לפעילותה הוא קיימות ואיכות סביבה, אותו יוביל אגף איכות הסביבה, ובמסגרתו יבצעו כל אגפי המועצה והתאגידים העירוניים מגוון גדול של תכניות ואירועים. 

ראש המועצה איתן פטיגרו: "תכניות העבודה של המועצה מבטאות מחד המשך פרוייקטים ותכניות משנים קודמות, ומאידך רעיונות חדשים שגובשו על בסיס תהליך שיתוף התושבים "שוהם 2025". קבוצות העבודה שפעלו במהלך השנה הגישו לנו שורה של רעיונות, שאת חלקם אנו רואים כבר בתכניות העבודה לשנה הקרובה. נושא החינוך יעמוד גם השנה במרכז העשייה היישובית, עם השלמת השינוי במבנה החינוך היסודי, ושורה של פעילויות חדשות, ונוסיף גם השנה להרחיב את העשייה היישובית בתחומי הנגישות ומתן מענה לתושבים עם צרכים מיוחדים". פטיגרו ציין שהמועצה תקדם את הערכותה לקליטת תושבי שכונת הדרים, הצפויה בסוף 2021 ונערכת להליך שיווקי שמטרתו מיתוג היישוב לקהילות מחו"ל ולאוכלוסיות צעירות. 

הכנסות המועצה מארנונה צפויות לגדול מ-71.5 מיליון ₪ לכ-74 מיליון ₪, כתוצאה מאכלוס נוסף ועדכון ותעריף הארנונה, בהתאם לנוסחת הממשלה בשיעור של 2.58%. 

למועצה צפויה תוספת הכנסה בהיקף כ-500 אלף ₪ בגין ניהול שכונת הדרים. 

חינוך וקהילה

תקציב החינוך בשנת 2019 יעמוד על כ-75 מיליון ₪. אף שמספר התלמידים ביישוב ממשיך לרדת, ממשיך תקציב החינוך להוות כמחצית מתקציבה של המועצה. נוכח הירידה במספר התלמידים, גדל שיעור תקצוב החינוך של המועצה  בכ-600 אלף ₪. 

המועצה תשלים את שינוי המבנה הארגוני של בתי הספר היסודיים והיא נערכת ליישום שלב ב' של איחוד בתי הספר אבן חן וצוקים מבחינה ארגונית, פדגוגית חברתית ופיזית בשכבות ג'-ה'. 

בנוסף יפתח האגף את מערך החינוך בשכונת הדרכים וייערך להקמת מעון יום, 4 כיתות גן, הערכות לבניית ביה"ס הדמוקרטי שחף והגשת קול קורא לבינוי בית ספר יסודי חדשני בשכונה. 

בין התכניות החדשות של האגף נבדקת האפשרות להפעלת  קמפוס יישובי לתלמידי כיתות ו', שיפעל בשנת הלימודים תשפ"א בימי שישי בתיכון שוהם. במסגרת הקמפוס , אשר תכניו יגובשו לקראת שנת הלימודים הבאה, יגיעו תלמידי כיתות ו' מכל רחבי היישוב ללמוד בקמפוס תיכון שוהם קורסי העשרה מגוונים, על פי בחירתם. 

בתחום החינוך המיוחד ילווה אגף החינוך  את תהליכי ההטמעה ליישום תיקון 11 לחוק החינוך המיוחד וירחיב את מערכות המידע והתמיכה להורים ולילדים עם צרכים מיוחדים. מנהלת המחלקה לצרכים מיוחדים באגף החינוך ביחד עם מנהלת מתי"א יקיימו מפגשי דלת פתוחה אחת לחודש להורי תלמידי החינוך המיוחד. בנוסף ימשיך האגף ביישום המלצות נגישות עבור תלמידי היישוב ולארגון סביבות למידה תומכות לתלמידים עם צרכים מיוחדים. 

האגף ימשיך בתכניות פיתוח צוותי החינוך  בהפעלת תוכנית "בוצהרון" להפעלת סייעת רצף בגני הילדים ובצהרונים ותכנית "כיוונים" לאיתור מוקדם של עיכוב התפתחותי בגילאי לידה – שלוש. בגני הילדים ימשיכו תכניות אנגלית, שחמט, חווה אקולוגית, זה"ב בגן, גוגלה ועוד. 

המחלקה לשירותים חברתיים תמשיך בהפעלת תכניות ומסגרות לנוער וצעירים בסיכון, לתושבים עם צרכים מיוחדים, לקשישים ולילדים ומשפחות. בנוסף תבוצע השנה הכשרת "שומרי סף" בתכנית הלאומית למניעת אובדנות ויינתן מענה לפניות בנושא להט"ב בשיתוף עם יחידת הנוער. 


איכות הסביבה

האגף יוביל את שנת הסביבה והקיימות ביישוב, ביחד עם שאר אגפי המועצה והחברות העירוניות, עם תכניות לחינוך והכשרה לקיימות בראייה רב-דורית, צמצום השימוש בכלי פלסטיק חד פעמיים, הקמת יער מאכל ועוד. במהלך השנה יוכנסו ליישוב כ-170 מיכלים כתומים לאיסוף אריזות למיחזור.


השנה תתחיל המועצה במיזם "עץ נולד" – חורשת עצים שיינטעו בשוהם בכל ט"ו בשבט, לכבוד תינוקות שנולדו בשנה שעברה. המשפחות תוזמנה לאירוע הנטיעות. 

האגף יפעל לשיפור השירות ולהגברת האכיפה של חוקי העזר העירוניים ויטפל באופן שוטף בכלל התשתיות הציבוריות ומערכות המים והביוב. המועצה צפויה ליישם השנה אכיפה אלקטרונית באמצעות מצלמות לעבירות של חניה בחניות נכים, חנייה כפולה והורדת נוסעים במקומות אסורים. בנוסף תאכוף המועצה חנייה ארוכת טווח באמצעות תמרור היישוב והנפקת תו תושב. 

בתחום הביטחון יוקם מתחם מחסני חירום חדיש ותוקם יחידת פיקוח עירונית לאכיפה בנושא דוחות איכות חיים. 

הנדסה

השנה תמשיך המועצה פרוייקטים בעלי משמעות כלכלית והנדסית ליישוב, בהם המשך ביצוע תשתיות והוצאת היתרי בנייה בשכונת הדרים (כ"א); שיווק ופיתוח אייר פארק שוהם – מרכז העסקים הדרומי ופיתוח מגרשים נוספים באזור התעשייה הצפוני – היי פארק שוהם. 

בשנת 2020 צפויה הוועדה המקומית להוציא את היתרי הבנייה האחרונים בשוהם, עם סיומן של עתודות הקרקע, ולפיכך נערכת הוועדה לשינוי בתפקידה. אגף ההנדסה יגבש במהלך השנה מסמך מדיניות והנחיות תכנוניות בנושא התחדשות עירונית וכן יאשר תכנית אב למים ולביוב, שמטרתה שיפור אמינות והתייעלות. 

האגף יתכנן את קרית הספורט בשכונת הדרים ואת ביה"ס החדשני המתוכנן בשכונה וישלים את תכנון "בית לחיים" לקראת הוצאת היתר. בנוסף יתכנן האגף את מתחם הפנאי והנופש העתיד לקום במתחם מטווח אימפריאל, מזרחית לכביש 444.

האגף ילווה פרוייקטים בתחום התשתיות, ההנגשה והתחבורה בכל רחבי היישוב.  


החברה הכלכלית לשוהם

בשנת 2020 תמשיך החברה בעבודות הפיתוח בשכונות כרמים והדרים ובפיתוח אזורי התעסוקה אייר פארק שוהם והיי פארק שוהם ותרכז יוזמות כלכליות וחדשניות עבור מועצת שוהם.

בשכונת הדרים תבנה חכ"ל את הגשרים בשכונה, חדרי טרפו למערכת החשמל ותתכנן את הגנים הציבוריים והאגם האקולוגי וסביבתו. 

בנוסף תקדם החברה הכלכלית את פרוייקט פינוי מתחם הגנים ברח' עדולם, לטובת הקמת בתי מגורים במקום. 

חכ"ל תמשיך לפתח את מתחם מרכז העסקים הדרומי עד למסירת מגרשים ליזמים, לרבות המשך פיתוח שצ"פ נחל בית עריף.

בתחום היוזמות הכלכליות תבנה החברה חניונים בתשלום בהיי פארק שוהם ותסייע לתושבים, במידת הצורך, בפרוייקטים של התחדשות עירונית. בנוסף בוחנות חכ"ל והמועצה רעיונות שהוגשו להן בתחומי האנרגיות המתחדשות: תאים פוטו וולטאיים, מתקן קוגנרציה בהיי פארק שוהם ועמדות טעינה לרכבים חשמליים. 


החברה העירונית חמש

החברה העירונית חמש תקיים אירועים במסגרת שנת הקייימות ותשלב תכני איכות סביבה וקיימות במגוון אירועי החברה ופעילויותיה. החברה תמשיך להפעיל ולפתח את מערך הפנאי ביישוב, להעשיר את היצע החוגים והקורסים, בדגש על פעילויות חדשות לקהל המבוגרים.

מועדון הגמלאים היישובי יעבור השנה לאחריותה של חמש, והיא תפעל להרחבת הפעילות במסגרתו. 
 

שוהם - תקציב 2020.pdf