שחף - בית חינוך דמוקרטי ייחודי

ימים פתוחים לביקור והתרשמות!