בניית מבנה הקבע של בית הספר הדמוקרטי בשוהם, "שחף", תצא בקרוב לדרך

זאת לאחר שהמועצה המקומית שוהם קיבלה ממשרד החינוך את ההרשאה התקציבית לביצוע שלב א' של בית הספר, שייבנה בשכונת הדרים.


בניית מבנה הקבע של בית הספר הדמוקרטי בשוהם, "שחף", תצא בקרוב לדרך, לאחר שהמועצה המקומית שוהם קיבלה ממשרד החינוך את ההרשאה התקציבית לביצוע שלב א' של בית הספר, שייבנה בשכונת הדרים. השלב הראשון של בית הספר כולל 9 כיתות  וחדרי ספח, חצרות לימוד ומגרש ספורט, המשתלב עם שצ"פ נחל בית עריף. בית הספר, אשר ייבנה בשלושה שלבים, תוכנן ואושר כבית ספר ובו 18 כיתות, והוא צפוי לתת מענה לתלמידי החינוך הדמוקרטי ביישוב מכיתה א' ועד סיום הלימודים. באגף ההנדסה במועצה מעריכים ששלבי התכנון והמכרז יושלמו בחודשים הקרובים ובמהלך שנת 2020 תתחיל בניית בית הספר. בנוסף, פועלת המועצה לקבלת אישור תקציבי לבינוי גני ילדים בשכונת הדרים, ומתמודדת בקול קורא שהופץ על ידי משרד החינוך לבינוי בית ספר ממלכתי חדשני בשכונת הדרים.
 
אופירה ביטון, מנהלת אגף חינוך וקהילה במועצת שוהם ציינה שנכון להיום לומדים בבית הספר תלמידים בכיתות א'-ט'. המועצה הגישה בקשה לוועדה העליונה במשרד החינוך לאישור לימודים עד כיתה י"ב על מנת לאפשר למידה במסלול מהגן ועד י"ב.
 
ראש מועצת שוהם, איתן פטיגרו הודה למשרד החינוך על קבלת ההרשאה: "מדובר בהישג, נוכח הקיצוצים בתקציב המשרד והעיכובים בהרשאות הבנייה. אנו ממתינים לאישור זה כבר שנה וחצי ושמחים על ההזדמנות לקדם את התכנית הזו ולאפשר לתלמידי הדמוקרטי ללמוד בתנאים הולמים". בשנים האחרונות לומדים התלמידים במבנה ששימש בעבר אשכול גני ילדים ברחוב עדולם.