"אין אנו מוותרים ולו על ילד אחד" !!!

אזרחים ותיקים, עמותת ידיד לחינוך קוראת לכם.