הודעות אגף איכות הסביבה - תגבור ניקיון לקראת החג וחלוקת סכך לתושבים